Podmínky používání cookies

Proč se používají cookies

Tomcraft s.r.o., sídlo: Praha 1, Staré Město, Rybná 716/24, IČ: 06683797, zapsáno u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 286985, je provozovatelem webových stránek www.tomcraft.cz.

Tomcraft s.r.o. je správcem osobních údajů a využívá na svých webových stránkách soubory cookies za následujícím účelem:

 • měření návštěvnosti webových stránek, vytváření statistik návštěvnosti a chování návštěvníků na internetových stránkách
 • fungování webových stránek
 • pro optimalizaci reklam na sociálních sítích (např. Facebook)
 • pro optimalizaci reklam na Google Ads a Sklik

Jde o zpracování osobních údajů

Sběr cookies za účelem uvedeným v předchozím odstavci lze považovat za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), dříve i dále jen „Nařízení“.

Je to ve vašich rukou

Webové stránky můžete používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o návštěvnících. Tento režim je možné nastavit v prohlížeči. Proti sběru údajů lze na základě čl. 21 v Nařízení také vznést námitku, a to jejím zasláním na kontaktní adresu Praha 1, Staré Město, Rybná 716/24 nebo e-mailem na podpora@tomcraft.cz. Vaši námitku vyhodnotíme nejpozději do 30 dnů od chvíle, kdy ji obdržíme. Cookies nezbytné pro funkčnost webů budou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro fungování webu.

Co bohužel nelze zaručit

Vznesete-li námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování webových stránek www.tomcraft.cz, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek.

Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webových stránek www.tomcraft.cz, vytváření statistik návštěvnosti a chování návštěvníků na internetových stránkách, jsou posuzovány v podobě hromadného celku a pseudonymizované podobě, která umožňuje identifikaci jednotlivce jen při vynaložení značného a odborného úsilí.

Údaje jsou vyhodnocovány jako celek

Cookies, které web www.tomcraft.cz využívá pro optimalizaci reklam na sociálních sítích (např. Facebook), na Google Ads a Sklik, jsou stejně jako u bodu 4 posuzovány hromadně a v pseudonymizované podobě.

Své rozhodnutí můžete vzít zpět

Cookies pro cílení reklamy jsou zpracovávány na základě vašeho souhlasu. Ten udělujete na dobu, která je uvedena u jednotlivých marketingových cookies. Souhlas se sbíráním údajů souborů cookies pro marketingové účely lze vzít kdykoli zpět, a to pomocí změny nastavení příslušného internetového prohlížeče.

Další zpracovatelé osobních údajů

Vezměte prosím na vědomí, že shromážděné cookies soubory jsou zpracovány i dalšími zpracovateli:

 • Google Analytics, Google Ads, Google Tag Manager, Google Inc., USA
 • Facebook Inc., California, USA
 • Sklik, Seznam.cz, Praha, ČR
 • Zapier Inc., Kalifornie, USA
 • Leady, IMPER CZ, s.r.o., Česká republika
 • Redbit s.r.o., Česká republika

Výše uvedení zpracovatelé osobních údajů dále s cookies nakládají v souladu s jejich smluvními podmínkami, které najdete na jejich webových stránkách.

Na co máte právo

 • Po Tomcraft s.r.o., jenž provozuje webové stránky uvedené v bodu 1, máte právo požadovat informace o svých osobních údajích, které web zpracovává. Můžete si navíc vyžádat jejich kopii.
 • Dále máte právo požádat Tomcraft s.r.o. o přístup ke svým osobním údajům a ty nechat aktualizovat nebo opravit, případně omezit jejich zpracování.
 • Smíte požadovat výmaz vašich osobních údajů. Ten Tomcraft s.r.o. provede jen tehdy, pokud výmaz nebude v rozporu s platnými právními předpisy a oprávněnými zájmy.
 • V případě zpracování osobních údajů na základě souhlasu máte právo zažádat o přenos těchto údajů.
 • V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů je vaším právem obrátit se na Tomcraft s.r.o. nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů, v krajním případě i na soud.